Søvnforstyrrelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Arvelige forhold. Alder.

Aktuelt: Debut, forløp og utvikling? Beskriv søvnmønsteret. Ev. leggerutiner? Hvor mange ganger i løpet av natta våkner ungen? Hvor lang tid tar det for barnet å sovne igjen? Sover barnet om dagen - hvor ofte? hvor lenge? Mistanke om underliggende fysiske årsaker? Konsekvenser. Hvordan fungerer barnet om dagen? Ev. skolefravær? Hvordan påvirkes resten av familien? Mistanke om alvorlig søvnapnésyndrom / alvorlige sentral søvnapné?

Funn: AT? Generell organstatus? Munnpuster - adenoider, store tonsiller?
Vekt og høyde. Percentilskjema er sterkt ønskelig, skaff kopi av skjema fra helsestasjonen, ev. plott inn data fra helsestasjonen i relevant skjema som du finner  her

Vurdering: Diagnostikk? Behandling? Annet? Mistanke om malign sykdom?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Arvelige forhold. Alder

Aktuelt: Debut, forløp og utvikling? Beskriv søvnmønsteret. Ev. leggerutiner? Hvor mange ganger i løpet av natta våkner ungen? Hvor lang tid tar det for barnet å sovne igjen? Sover barnet om dagen - hvor ofte? hvor lenge? Mistanke om underliggende fysiske årsaker? Konsekvenser. Hvordan fungerer barnet om dagen? Ev. skolefravær? Hvordan påvirkes resten av familien? Mistanke om alvorlig søvnapnésyndrom / alvorlige sentral søvnapné?

Funn: AT? Generell organstatus? Munnpuster - adenoider, store tonsiller?
Vekt og høyde. Percentilskjema er sterkt ønskelig, skaff kopi av skjema fra helsestasjonen, ev. plott inn data fra helsestasjonen i relevant skjema som du finner  her

Vurdering: Diagnostikk? Behandling? Annet? Mistanke om malign sykdom?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • mistanke om alvorlig søvnapnésyndrom
  • mistanke om alvorlige sentral søvnapné
  • komorbide tilstander som forverres av søvnforstyrrelse
Parasomnitilstander gis som hovedregel ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Komplekse parasomnitilstander hos pasienter behandlet i psykisk helsevern gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Søk i NEL for "Søvnforstyrrelser"

Tilstander Vis 58 treff »

Andre profesjonelle Vis 24 treff »

Sykepleie Vis 18 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 25.10.2020

Søvnforstyrrelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Innbefatter utredning av søvnapné, sentral apné og syndromer. Polysomnografi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • mistanke om alvorlig søvnapnésyndrom
  • mistanke om alvorlige sentral søvnapné
  • komorbide tilstander som forverres av søvnforstyrrelse

Parasomnitilstander gis som hovedregel ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Komplekse parasomnitilstander hos pasienter behandlet i psykisk helsevern gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen