Doping / Anabole steroider

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv? Bosituasjon og omsrogsoppgaver. par- og sosiale- forhold. Førerkort.

Anamnese: Somatisk- og psykisk- komorbiditet. Tidl. avrusning el. OD?

Oppvekst: Søsken, foreldre. Fødsel, barndom og utvikling. Skolegang og pubertet.

Psyk. anamnese: Avhengighets- debut, utvikling og funksjonsvikt.

Aktuell: Avhengighets- og adferdsmønster. Faresignaler? Motivasjonsnivå. Kommunale tjenester?

Funn: Psykisk- og somatisk status. Suicidalitet? Psykosetegn?

Suppl. us: Resultat av rusmiddelanalyse.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv? Bosituasjon og omsrogsoppgaver. par- og sosiale- forhold. Førerkort.

Anamnese: Somatisk- og psykisk- komorbiditet. Tidl. avrusning el. OD?

Oppvekst: Søsken, foreldre. Fødsel, barndom og utvikling. Skolegang og pubertet.

Psyk. anamnese: Avhengighets- debut, utvikling og funksjonsvikt.

Aktuell: Avhengighets- og adferdsmønster. Faresignaler? Motivasjonsnivå. Kommunale tjenester?

Funn: Psykisk- og somatisk status. Suicidalitet? Psykosetegn?

Suppl. us: Resultat av rusmiddelanalyse.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • risikofylt atferdsendring som følge av bruken
 • aktivt bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter
 • (selv)destruktiv atferd
 • økt voldsrisiko

Søk i NEL for "Anabole steroider"

Symptomer

Tilstander Vis 12 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon Vis 16 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 18.08.2019

Doping/androgene anabole steroider (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasient med tidligere eller nåværende bruk av ulike typer prestasjonsfremmende midler.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk behandling og samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • risikofylt atferdsendring som følge av bruken
 • aktivt bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter
 • (selv)destruktiv atferd
 • økt voldsrisiko

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 18.08.2019

 Sykemelding- generell del 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.