Hypertensjon asymptomatisk

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuell: Proteinuri? Grad av hypertensjon?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuell: Proteinuri? Grad av hypertensjon?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • proteinuri
  • grad av hypertensjon
Ved mistanke om koarktasjon av aorta er fristen 4 uker.
Øyeblikkelig hjelp ved symptomer.

Søk i NEL for "Hypertensjon asymptomatisk"

Symptomer Vis 22 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 18.10.2019

Hypertensjon - asymptomatisk (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • proteinuri
  • grad av hypertensjon

Ved mistanke om koarktasjon av aorta er fristen 4 uker.

Øyeblikkelig hjelp ved symptomer.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen