Infertilitet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Hvor lenge har paret prøvd å bli gravid? Tidl. graviditeter? Har kvinnen hatt sykdommer som kan medføre intertilitet? Hva med mannen? Regelmessige menstruasjoner? Dysmenoré? Bruk av prevensjonsmidler?

Funn: Høyde, vekt og BMI.GU? Eksterne genitalia hos mannen - avvik?

Suppl. us: Ev. resultat av hormonmålinger? Ev. temperaturmålinger? Foreligger resultat av sædundersøkelse?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Hvor lenge har paret prøvd å bli gravid? Tidl. graviditeter? Har kvinnen hatt sykdommer som kan medføre intertilitet? Hva med mannen? Regelmessige menstruasjoner? Dysmenoré? Bruk av prevensjonsmidler?

Funn: Høyde, vekt og BMI.GU? Eksterne genitalia hos mannen - avvik?

Suppl. us: Ev. resultat av hormonmålinger? Ev. temperaturmålinger? Foreligger resultat av sædundersøkelse?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • overvekt og alder over 38
  • barn fra før
  • komorbiditet
  • intrakavitære polypper, myomer eller andre funn som kan behandles kirurgisk
  • tidligere behandlingsforsøk
Ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten etter 40 år.
Kvinnen må være i parforhold.

Søk i NEL for "Infertilitet"

Symptomer Vis 12 treff »

Tilstander Vis 37 treff »

Andre profesjonelle Vis 14 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 17.02.2019

Infertilitet (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ikke oppnådd graviditet etter regelmessig samliv uten prevensjon i 12 måneder.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Følgende forhold må vurderes og gir redusert nytte:

  • overvekt og alder over 38
  • barn fra før
  • komorbiditet
  • intrakavitære polypper, myomer eller andre funn som kan behandles kirurgisk
  • tidligere behandlingsforsøk

Ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten etter 40 år.

Kvinnen må være i parforhold.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 17.02.2019

 Sykemelding- generell del