Hidrosadenitis

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Røyk.

Anamnese: Komorbiditet. Tidl. konservative beh.

Aktuelt: Gjentatte infeksjoner? Symptomgivende arr?

Funn: BMI. Lokal  hudinfeksjon?

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos: Røyk.

Anamnese: Komorbiditet. Tidl. konservative beh.

Aktuelt: Gjentatte infeksjoner? Symptomgivende arr?

Funn: BMI. Lokal  hudinfeksjon?

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

 Henvisning kan ikke vurderes ved manglende data for BMI
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • Indikasjon:
  • Gjentatte plagsomme infeksjoner.
  • Plagsomme / smertefulle arr, med evt. bevegelsesbegrensning.
 • Kontraindikasjon:
  • Lokal hudinfeksjon (Lokal abscess skal dreneres av allmennlege eller generell kirurg).
  • BMI > 27.
  • Pasienten skal være røykfri > 6 måneder (Røykfrihet er en del av det konservative behandlingsopplegget).
 • Relativ kontraindikasjoner:
  • Bruk av antikoagulasjon / blodplatehemmere.
  • Annen komorbiditet som har betydning for operasjonen.
  • Urealistiske forventninger.
 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: Sykehuset Østfold - Plastikkirurgisk avd.

Kilde: Helsedirektoratet - Prioriteringsveileder

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.01.2022

  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.01.2022

 Sykemelding- generell del