Mikropenis

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Hypoglykemi? Dårlig tilvekst? Tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Hypoglykemi? Dårlig tilvekst? Tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • dårlig tilvekst
  • tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom
Øyeblikkelig hjelp ved samtidig hypoglykemi.

Søk i NEL for "Mikropenis"

Symptomer

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.07.2021

Mikropenis (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • dårlig tilvekst
  • tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom

Øyeblikkelig hjelp ved samtidig hypoglykemi.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen