Bindevevssykdom

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Bindevevssykdom i nær familie.

Anamnese: Revm.sykdom og ev behandling. Relevant komorbiditet.

Aktuelt: Debut og lokalisasjon av fibromyalgi-, allmenne- el. organspesifikke symptomer?

Funn: Leddhevelse? Hundforandringer? Muskelsvakhet, -atrofi- el. -ømhet?

Suppl. us: ANA , RF, anti-CCP, CPR, SR, HB, LPK, Diff, TPK, CK, ASAT, ALAT, ALP, GT, Krea, T4, TSH, Ca, Urat, S-elfo, U-stix.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Bindevevssykdom i nær familie.

Anamnese: Revm.sykdom og ev behandling. Relevant komorbiditet.

Aktuelt: Debut og lokalisasjon av fibromyalgi-, allmenne- el. organspesifikke symptomer?

Funn: Leddhevelse? Hundforandringer? Muskelsvakhet, -atrofi- el. -ømhet?

Suppl. us: ANA , RF, anti-CCP, CPR, SR, HB, LPK, Diff, TPK, CK, ASAT, ALAT, ALP, GT, Krea, T4, TSH, Ca, Urat, S-elfo, U-stix.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av smerter
 • grad av funksjonstap
 • vekttap
 • feber
 • forhøyet senkningsreaksjon (SR) og/eller CRP
 • påvirket allmenntilstand
 • kliniske opplysninger som kan gi mistanke om annen alvorlig sykdom
 • manglende selvhjelpsmuligheter og/eller egenomsorg
 • anamnestiske forhold som kan tyde på inflammasjon, som leddhevelser
 • slektsforhold
 • psoriasis
 • uveitt
 • inflammatorisk tarmsykdom
 • affeksjon av mange ledd
 • påvist RF-faktor og/eller anti-CCP
 • påvist inflammasjon eller skade med relevant bildediagnostisk metoder
 • nedsatt allmenntilstand
 • nedsatt funksjon/egenomsorg
 • mistanke om nyoppstått artrittsykdom

 • Det er stor spredning i sympt og funn mellom de ulike bindevevssykdommer.
 • Mange pasienter, men ikke alle, har forhøyet SR.
 • De viktigste tilstandene er polymyalgia revmatica, temporalisarteritt, SLE, Sjøgrens syndrom, myositt, systemisk sklerose (sklerodermi).
 • Positiv ANA-test uten relevante symptomer eller lab-funn forekommer hyppig blant friske og tillegges liten/ingen vekt.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.01.2022

Muskel- og skjelettsykdommer - lokaliserte, ved mistanke om revmatisk inflammatorisk sykdom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lokaliserte muskel- og skjelettsykdommer uten leddhevelser. For eksempel kan tilstander som tendinitt, tendovaginitt, bursitt og entesitt være manifetsasjoner på inflammatorisk leddsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Avklare diagnose med klinisk undersøkelser, bildediagnostikk og labprøver, informasjon om behandlingstiltak inkludert tverrfaglige tiltak og eventuelt iverksetting av behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter
 • grad av funksjonstap
 • egen omsorgsevne

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.01.2022

 Sykemelding- generell del